MineSoft Bilişim

KALİTE ve DÜRÜST‘lüğün olduğu bütün işlerin altında imzamız vardır.

MineSoft Bilişim firması olarak Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Madenlerde Personel Takip Sistemi ve uzmanlıklarımız konusunda danışmanlık, proje, ve AR-GE projeleri yapmaktayız.

 1. Coğrafi Bilgi Sistemleri(CBS)
 2. Harita Bilgi Sistemleri
 3. Uzaktan Algılama ve Uydu Görüntüleri Analizleri
 4. Web-CBS ve Web-UA Yazılımları ve Projeleri
 5. Maden Takip Sistemleri
 6. Personel Takip Sistemleri

Personel Takip Sistemleri

Yer Altı Maden Takip Sistemi, kapalı(hastane, maden, havaalanı vb.) çalışma alanlarında hareket halinde olan veya sabit personel ve ekipmanların hangi noktada ya da bölgede ne kadar süredir bulunmakta olduğunun belirlenmesi, ya da herhangi bir anda nerede olduğu bilgisinin bulunabilmesini mümkün kılar.

CBS

Dünya üzerinde karmaşık sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunların çözümüne yönelik mekana/konuma dayalı karar verme süreçlerinde kullanıcılara yardımcı olmak üzere, büyük hacimli coğrafi verilerin; toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekansal analizi, sorgulanması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım, yazılım, personel, coğrafi veri ve yöntem sunmaktayız.

UA

Uydu görüntülerinin değerlendirilmesi, analizi, raporlanması, gibi çözümler sunmaktayız.

Projelerimiz

mineTrack-Personel Takip

mineTrack Madenlerde Personel Takip Sistemi Yazılım Arayüzü:    mineTrack Maden Personel Takip Sistemi   Bilgisayar Destekli Makine ve Personel Takibi ve Koordinasyonu (mineTrack), konvansiyonel tekniklerin (GPS, Wi-Fi, GSM etc) yetersiz kaldığı veya uygulama alanı bulmadığı yeraltı koşullarında ve benzer karakteristiklere sahip yerlerde (madenler, kimyasal atık depoları vb) hedefleri tespit, takip ve koordine etmeyi sağlayan merkezi, otonom bir bilişim ve takip sistemidir. Bu proje kapsamında, RFID altyapısı […]

Minesoft CBS

Türkiye’de ilk yerli CBS projesini başlatan MIneSoft firması ve Kuzgun Bilişim firması mineSoftCBS programını açık kaynak kodlu ve ücretsiz olarak ülkemizin bütün özel ve devlet kurumlarınının hizmetine sunmuştur. Bu proje ile sadece sanayi ve devlet kurumları değil aynı zamanda belediyeler ve üniversiteler de faydalanabileceklerdir. Bu fayda ülkemizin bilim alanında yapacağı çalışmalara da katkı sağlayacaktır.   Yazılım ile ilgili kaynaklar ve dökümanlar bu sayfadan yayınlanacaktır. Projede görev […]

Web – CBS

Bilgi çağı olarak nitelendirilen ve birçok teknolojik gelişmenin yaşandığı günümüzde internet, bilgiye en kısa ve etkili biçimde ulaşma yöntemi olmuştur. İnsan ihtiyaçlarının karşılanmasında bilgisayar ve internet çok büyük kolaylıklar sağlamış bunun sonucunda da bilgisayar ve internet teknolojisi büyük bir ilerleme göstermiştir. CBS, coğrafi bilgilerin toplanması, bilgisayar ortamına aktarılıp depolanması, işlenmesi, analizi ve sunulması amacıyla bir araya getirilmiş bilgisayar donanım ve yazılımı, personel ve coğrafi verilerden […]

Web – CBS

Bilgi çağı olarak nitelendirilen ve birçok teknolojik gelişmenin yaşandığı günümüzde internet, bilgiye en kısa ve etkili biçimde ulaşma yöntemi olmuştur. İnsan ihtiyaçlarının karşılanmasında bilgisayar ve internet çok büyük kolaylıklar sağlamış bunun sonucunda da bilgisayar ve internet teknolojisi büyük bir ilerleme göstermiştir. CBS, coğrafi bilgilerin toplanması, bilgisayar ortamına aktarılıp depolanması, işlenmesi, analizi ve sunulması amacıyla bir araya getirilmiş bilgisayar donanım ve yazılımı, personel ve coğrafi verilerden […]

Haberler

MineTrack Sistemi Çankaya Tuz’da Kurulumu Tamamlandı

MineTrack Sistemi Çankaya Tuz’da Kurulumu Tamamlandı

MIneSoft ekibi olarak mineTrack Madenlerde Personel Takip Sistemi 06.12.2016 itibari ile Çankaya Tuz’da kurulumu gerçekleştirilmiş olup sistemin kurulumunda başta Genel Müdür Abdullah D. Kocamış Bey olmak üzere maden personellerine ve firmamız personellerine teşekkür ederiz. Bilgi Açıklama Logo Firma Adı Çankaya Tuz Yetkili Adı/Soyadı Abdullah Kocamış Yer Çankırı Kurulum Tarih 23.12.2016 Durum: Çalışır Durumda.

Oku Yorum yap
ATİK ECM’de MineTrack Maden Personel Takip Sistemini Tercih Etti

ATİK ECM’de MineTrack Maden Personel Takip Sistemini Tercih Etti

Ulusal ve uluslararası alanda bir çok farklı sektörde hizmet veren, üreten, ithalat ve ihracat yapan ATİK ECM Grubu’da ilk yerli maden takip sistemi olan mineTrack sistemini tercih etmiştir. Yerli projeleri destekleyen ve tercih eden başta Murat Saha Bey olmak üzere Ahmet Adanur ve Süreyya Yılmaz Bey’e özverilerinden dolayı teşekkür ederiz. Bilgi Açıklama Logo Firma Adı: ATİK ECM Yetkili Adı/Soyadı: Ahmet Adanur Yer: Adana Kurulum Tarihi: […]

Oku Yorum yap
MineTrack Kurulumu Postallı Madencilik Firmasında Başarıyla Tamamlandı

MineTrack Kurulumu Postallı Madencilik Firmasında Başarıyla Tamamlandı

MIneSoft ekibi olarak mineTrack Madenlerde Personel Takip Sistemi 06.06.2016 tarihi itibari ile Postallı Madencilikte kurulumu gerçekleştirilmiş olup sistemin kurulumunda başta Şantiye Müdürü Erbil Postallı Bey olmak üzere maden personellerine ve firmamız personellerine teşekkür ederiz. Bilgi Açıklama Logo Firma Adı Postallı Madencilik Yetkili Adı/Soyadı: Erbil Postallı Yer: Kayseri Kurulum Tarihi: 26.08.2016 Durum: Çalışır Durumda

Oku Yorum yap

İLKELERİMİZ

 1. DÜRÜSTLÜK
 2. KALİTE

VİZYON

Madencilik, İnşaat, Enerji, Mimarlık ve Mekansal bilgi teknolojileri ile çalışan diğer sektörlere, AR-GE çalışmaları ile desteklenen, kısıtlı kaynakların verimli kullanılmasını esas alan , bütünleşik yazılım, danışmanlık, eğitim ve araştırma hizmetleri sunarak ulusal ve uluslararası endüstri kuruluşlarının başarısına katkıda bulunan lider bir kuruluş olmak.

MİSYON

Ulusal ve uluslararası Madencilik, İnşaat, Enerji, Mimarlık sektörlerinin ulusal ve uluslararası seviyede rekabet edilebilirliğini ve sürdürülebilir gelişimini sağlamak amacıyla uzmanlık alanlarında Yer Altı Madenleri Personel Takip Sistemi, açık kaynak kodlu Coğrafi Bilgi Sistemleri(CBS) ve Uzaktan Algılama(UA)’ya dayalı çözümler üreterek, danışmanlık, eğitim ve araştırma hizmetleri vererek, güvenilir ve saygın bir kuruluş olmak.

HAKKIMIZDA

MineSoft Bilişim 2011 yılı itibari ile geliştirdiği açık kaynak koda dayalı yazılımla Yer Altı Madenciliği Personel Takip Sistemleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama alanında her türlü mekansal bilgi teknolojisi gerektiren sorunların çözümüne yönelik yazılım , danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunan bir AR-GE firması olarak İTÜ KOSGEB-Tekmer’de yerini almıştır.

FAALİYET ALANLARI

 • Açık kaynak kodlu CBS ve UA yazılımı geliştirmek,
 • Ucuz ve etkin CBS ve UA hizmetleri sunmak,
 • Madencilik, Enerji, Mimarlık, Arkeoloji, Kentsel uygulamalarda açık kaynak koda dayalı CBS çözümleri sunmak,
 • Doğal afet risklerinin CBS ve UA’ya dayalı tayini ve yönetimi için çözümler üretmek,
 • Mekansal veri madenciliği çözümleri sunmak,
 • Yer Altı Madenleri Personel Takip Sistemleri
 • RFID Personel Takip Sistemleri
 • Web Tabanlı CBS ve UA Çözümleri

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görevi

Ad Soyad

Sorumluluk

Tel No

Mail

Genel Müdür Mahmut ÇAVUR Genel Müdür 0552 226 22 15 mahmutcavur@minesoft.com.tr
AR-GE Müdürü Gafur HAYYTBAYEV MineTrack Personel Takip Sistemi 0552 226 22 13 h.gafur@minesoft.com.tr
Proje Koordinatörü Alper SÜZEN Tahlisiye, Yaşam Hattı, OFK, Takip Sistemi, Baş Lambası 0532 745 91 86 alper@minesoft.com.tr
Bilişim Uzmanı AbdulSamet Çavur Tahlisiye, Yaşam Hattı, OFK, Takip Sistemi, Baş Lambası 0507 477 26 22
İdari işler Irmak ERDOĞAN Tahlisiye, Yaşam Hattı, OFK, Takip Sistemi, Baş Lambası 0552 226 22 14 irmakerdogan@minesoft.com.tr
Bekir Demir Takip Sistemi
Genel Müdür Vedat Çavur Genel Müdür 0532 345 01 68