Anasayfa

KALİTE ve DÜRÜST‘lüğün olduğu bütün işlerin altında imzamız vardır.

MineSoft Bilişim firması olarak Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Madenlerde Personel Takip Sistemi ve uzmanlıklarımız konusunda danışmanlık, proje, ve AR-GE projeleri yapmaktayız.

  1. Coğrafi Bilgi Sistemleri(CBS)
  2. Harita Bilgi Sistemleri
  3. Uzaktan Algılama ve Uydu Görüntüleri Analizleri
  4. Web-CBS ve Web-UA Yazılımları ve Projeleri
  5. Maden Takip Sistemleri
  6. Personel Takip Sistemleri

Personel Takip Sistemleri

Yer Altı Maden Takip Sistemi, kapalı(hastane, maden, havaalanı vb.) çalışma alanlarında hareket halinde olan veya sabit personel ve ekipmanların hangi noktada ya da bölgede ne kadar süredir bulunmakta olduğunun belirlenmesi, ya da herhangi bir anda nerede olduğu bilgisinin bulunabilmesini mümkün kılar.

CBS

Dünya üzerinde karmaşık sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunların çözümüne yönelik mekana/konuma dayalı karar verme süreçlerinde kullanıcılara yardımcı olmak üzere, büyük hacimli coğrafi verilerin; toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekansal analizi, sorgulanması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım, yazılım, personel, coğrafi veri ve yöntem sunmaktayız.

UA

Uydu görüntülerinin değerlendirilmesi, analizi, raporlanması, gibi çözümler sunmaktayız.