Hakkımızda

İLKELERİMİZ

  1. DÜRÜSTLÜK
  2. KALİTE

VİZYON

Madencilik, İnşaat, Enerji, Mimarlık ve Mekansal bilgi teknolojileri ile çalışan diğer sektörlere, AR-GE çalışmaları ile desteklenen, kısıtlı kaynakların verimli kullanılmasını esas alan , bütünleşik yazılım, danışmanlık, eğitim ve araştırma hizmetleri sunarak ulusal ve uluslararası endüstri kuruluşlarının başarısına katkıda bulunan lider bir kuruluş olmak.

MİSYON

Ulusal ve uluslararası Madencilik, İnşaat, Enerji, Mimarlık sektörlerinin ulusal ve uluslararası seviyede rekabet edilebilirliğini ve sürdürülebilir gelişimini sağlamak amacıyla uzmanlık alanlarında Yer Altı Madenleri Personel Takip Sistemi, açık kaynak kodlu Coğrafi Bilgi Sistemleri(CBS) ve Uzaktan Algılama(UA)’ya dayalı çözümler üreterek, danışmanlık, eğitim ve araştırma hizmetleri vererek, güvenilir ve saygın bir kuruluş olmak.

HAKKIMIZDA

MineSoft Bilişim 2011 yılı itibari ile geliştirdiği açık kaynak koda dayalı yazılımla Yer Altı Madenciliği Personel Takip Sistemleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama alanında her türlü mekansal bilgi teknolojisi gerektiren sorunların çözümüne yönelik yazılım , danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunan bir AR-GE firması olarak İTÜ KOSGEB-Tekmer’de yerini almıştır.

FAALİYET ALANLARI

  • Açık kaynak kodlu CBS ve UA yazılımı geliştirmek,
  • Ucuz ve etkin CBS ve UA hizmetleri sunmak,
  • Madencilik, Enerji, Mimarlık, Arkeoloji, Kentsel uygulamalarda açık kaynak koda dayalı CBS çözümleri sunmak,
  • Doğal afet risklerinin CBS ve UA’ya dayalı tayini ve yönetimi için çözümler üretmek,
  • Mekansal veri madenciliği çözümleri sunmak,
  • Yer Altı Madenleri Personel Takip Sistemleri
  • RFID Personel Takip Sistemleri
  • Web Tabanlı CBS ve UA Çözümleri