Madencilik

•JEOLOJİ VE MİNERALLER

Hiperspektral görüntülemenin en eski ve en önde gelen uygulaması, artık toprak alanlarına maruz kalan veya yıpranmış olan mineralleri bulmaktır. SpecTIR, madencilik, petrol,gaz ve jeotermal sektörlerinde keşif müşterileri için ayrı mineral haritalaması sağlar. Jeolojik müşterilerimize, dünyanın geniş, çoğunlukla uzak ve erişilemeyen kısımlarında mineralojiyi tanımlamak için uçtan uca bir çözüm sunuyoruz. Spesifik alterasyon sistemleriyle ilişkili gösterge mineralleri yüksek mekansal ve spektral hassasiyetle haritalanır. Hiperspektral veriler daha sonra LIDAR, manyetometri, sismik ve çekirdek günlüğü gibi diğer uzaktan algılama ve jeofiziksel verilerle birleştirilebilir.

•YAĞ ve GAZ

Hiperspektral Görüntüleme, birçok büyük petrol ve gaz şirketi tarafından keşif, çevresel temel ve izleme amaçları için temel bir araç olarak kabul edilmiştir. Hidrokarbonlar, SWIR görüntüleri kullanılarak kolayca tespit edilirken, dolaylı hidrokarbon tespiti için diğer vejetatif, coğrafi ve jeolojik desenler kullanılabilir. SpecTIR, Tunus çöllerinden Venezuela’nın zengin havzalarına kadar en zor ortamlarda başarılı Petrol ve Gaz arama programları yürütmüştür.