Risk Analiz

→Bülten ile Yer Hareketi İzleme

Milimetre ile Metre arasında değişen hareketi gösteren eğilimler ve yer yüzeyindeki değişiklikler hakkında işlem yapılabilir raporlar alın.

Sezgisel renk kodlu deformasyon haritaları, önceki durumlara göre trenddeki değişikliklerin gerçekleştiği alanları vurgulayarak tüm maden sahası genelinde bir bakışta büyüklük ve deformasyon alanları sağlar.

•  Deformasyon trendlerinin hızlı bir şekilde görselleştirilmesinden yararlanın.

•  Haritalarımızı sorunsuz bir şekilde görselleştirme yazılımınıza aktarın.

•  Raporlar isteyin.(Birkaç günde bir yada yıllık olarak).

•  Geoteknik sırt analizini geliştirmek için 1992’ye geri dönün.

→Çukur izleme için çözümler

InSAR haritalama hizmetimiz yerinde eğim hareketlerini tamamlar ve genel bakış sunar.

Açık ocak işletmeleri, güvenlik ve kritik bir izleme açısından birçok zorluğa neden olmaktadır.

• Öncüler yerel alarm tesislerinde görünmese bile, InSAR’ın mm-hassasiyetini kullanarak, haftalık eğim hareketlerini araştırın

•  Büyük izleme platformlarında InSAR verilerini diğer jeodezik ölçümlerle kolayca entegre edin.

→Atık Baraj Stabilitesi

Yerinde ziyaretlere veya kurulumlara gerek kalmadan en küçüğünden en büyüğüne kadar olan barajları izlemek için InSAR’ı kullanın.     

Atık baraj arızaları maden verimliliğine son derece zararlıdır.Yüzeysel deformasyon ve katılımsız çatlaklar gibi pahalı ve zararlı olaylar için önceden alınmış önlemlerdir. 

• Konsolidasyon seviyesi ve olası yatay fişler hakkında sık güncellemeler talep edin.   Geleneksel ölçme teknikleri için erişim sınırlı olduğunda uzaktan ölçümlerimizden yararlanın.

 

Yeraltı – Blok mağarası çökme haritalaması

En uygun entegrasyon için anketörlere,yeraltı modellemesi için de geoteknik ekiplere sık sık InSAR güncellemeleri gönderilir.

Blok mağaracılık operasyonları, yüzey yer değiştirme izlemesi ile uğraşırken ciddi zorluklar doğurur. Derin operasyonlarda ağır çökme normal olduğundan, hizmetin sürekliliğini sağlamak için mevcut altyapılar üzerindeki etkisini izlemek esastır.

 • InSAR ile karmaşık çökme modellerini analiz edin.(km2 başına yüzlerce ölçüm noktası)

 • Milimetre hassasiyetinde dikey yer değiştirme ölçümlerine güvenin.