mineTrack-Personel Takip

mineTrack Madenlerde Personel Takip Sistemi

Yazılım Arayüzü:

 

 mineTrack Maden Personel Takip Sistemi

 

Bilgisayar Destekli Makine ve Personel Takibi ve Koordinasyonu (mineTrack), konvansiyonel tekniklerin (GPS, Wi-Fi, GSM etc) yetersiz kaldığı veya uygulama alanı bulmadığı yeraltı koşullarında ve benzer karakteristiklere sahip yerlerde (madenler, kimyasal atık depoları vb) hedefleri tespit, takip ve koordine etmeyi sağlayan merkezi, otonom bir bilişim ve takip sistemidir. Bu proje kapsamında, RFID altyapısı üzerine geliştirilen donanımlar ve yazılımlar ile özellikle madenlerde kullanıma yönelik ucuz, dayanıklı, hassas ve kolay uygulanabilir bir konumlandırma ve takip sistemi geliştirilmiştir. Normal şartlar altında madende çalışanların, makine ve teçhizatların anlık konum bilgileri ile insanlara ve makinelere ait öznitelik (çalışanın niteliği, yaşı, id’si, hastalık durumu gibi) bilgiler MIneTrack yazılım arayüzünde görülebilmekte, hangi çalışanın ve makinenin hangi işte görevlendirildiği tespit edilebilmektedir.  Bu sistem, madenlerde meydana gelen acil ve hayati olay veya kazalarda yer altında kalan maden işçilerinin konum bilgilerini verip gerçek zamanlı takiplerine imkan tanıdığı için acil eylem planlarının uygulanması daha kolay olacak ve böylece madende meydana gelebilecek ölümlü kaza oranı en aza indirilecektir. Ayrıca bu sistemle kazaların engellenmesine ve kazalardan sonra kaza analizlerinin yapılıp karar vericilerin kazaları engellemek amacıyla alması gereken önlemler konusunda onlara destek olmaktır.

  • Personel ve maden makineleri üzerlerinde (baret ya da kemere monte edilebilir) RFID etiketler taşıyacaklardır. Bu etiketlerin normal ömrü 24 saat kullanım durumunda 1-2 yıldır. 3 farklı etiket bulunmaktadır.

 

                        

                                            Etiket 1                                                                                                                   Etiket 2                                             Etiket 3                             

 

       

  • Maden galeri boyunca RFID okuyucular farklı 2 sistemde farklı konumlandırılır:

Sistem-1: Personellerin sadece hangi bölgede olduklarını tespit etmeye yarar. Bu şekilde bir sistem hem ekonomik bir maliyet yaratmakta maden firmlarına hem de mevzuatı karşılamaktadır. Sadece kritik noktalara RFID okuyucular konumlandırılır.

Sistem-2: Personellerin maden içerisinde 5-10 m hata payıyla nerede olduklarını tespit etmeye yarar. RFID okuyucular her 50-150 metre aralıklarla konumlandırılır.

 

RFID OKUYUCU

 

  • Sistem yazılımı veritabanı ile sürekli iletişim halinde olacak ve her personelin konumu zaman bağlı olarak veritabanına kaydedilecektir. Mevzuat gereği minimum 1 yıl veritabanında veri tutulabilecektir. İstendiği takdirde daha uzun süre de veritabanında kayıt altına alınacaktır. Ücretsiz olması sebebiyle PostGreSQL kurulacaktır. Talep edildiği takdirde farklı bir veritabanı da kurulacaktır.

 

POSTGRESQL VERITABANI

 

  •  Sistem yazılım arayüzü kullanıcılara personel ve makineleri takip etmeyi ve sorgulayacak bir arayüze sahip olacaktır.

mineTrack Takip Sistemi Arayüzü

NOT:

Açık kaynak kodlu yazılımların ve mühendislerimizin geliştirmiş olduğu algoritmalar sayesinde %100 yerli Personel Takip Sistemi Arayüzü

 

  • Sistem mimarisi :

 

Sistem Mimarisi

 

DEMO

 

       

 

DÖKÜMANLAR

 

Döküman No

                    Döküman Görseli

      Döküman Linki

 1.

    resmi-     gazete_29663_yonetmelik(http://www.minesoft.com.tr/wp-content/uploads/2016/12/Resmi-Gazete_29663_Yonetmelik.pdf)

 2.

 minetrack_2(http://www.minesoft.com.tr/wp-content/uploads/2016/12/Minetrack_2.pdf)

 3.

minetrack_1_25-12-2016(http://www.minesoft.com.tr/wp-content/uploads/2016/12/Minetrack_1_25.12.2016.pdf)

 4.

minetrack_techizatlar(http://www.minesoft.com.tr/wp-content/uploads/2016/12/mineTrack_Techizatlar.pdf)

 5.

 minetrack-tanitim-dokumani(http://www.minesoft.com.tr/wp-content/uploads/2016/12/mineTrack-Tan%C4%B1t%C4%B1m-D%C3%B6k%C3%BCman%C4%B1.pdf)

 6.

 rfid-teknik-dokuman(http://www.minesoft.com.tr/wp-content/uploads/2016/12/RFID-Teknik-D%C3%B6k%C3%BCman-1.pdf)