Web – CBS

Bilgi çağı olarak nitelendirilen ve birçok teknolojik gelişmenin yaşandığı günümüzde internet, bilgiye en kısa ve etkili biçimde ulaşma yöntemi olmuştur. İnsan ihtiyaçlarının karşılanmasında bilgisayar ve internet çok büyük kolaylıklar sağlamış bunun sonucunda da bilgisayar ve internet teknolojisi büyük bir ilerleme göstermiştir. CBS, coğrafi bilgilerin toplanması, bilgisayar ortamına aktarılıp depolanması, işlenmesi, analizi ve sunulması amacıyla bir araya getirilmiş bilgisayar donanım ve yazılımı, personel ve coğrafi verilerden oluşan bir sistemdir. İnternet ise belirli protokoller kullanarak dünya üzerindeki bilgisayarları birbirine bağlayıp bilgi dağıtımı, paylaşımı, erişimi ve transferi ile bilgisayarlar arası iletişimi sağlayan bilgisayar ağları arasındaki bir ağdır. Coğrafi verilerin internet ortamında sunumu, bu iki teknolojinin birleştirilmesiyle gerçekleşmektedir

Web tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama Sistemleri, Kent Bilgi Sistemleri geliştirilmektedir.  Bu amaçla ;

  • Web Tabanlı CBS
  • Web Tabanlı UA Sistemleri
  • Kent Bilgi Sistemleri

gibi hizmet, yazılım ve danışmanlıklarımızla;

 

Şekil 1. Web-CBS sistemi arayüzü (GEOURBAN Projesi)

 

Şekil 2. Web-CBS sistemi arayüzü (GEOURBAN Projesi)